English Thứ Ba, 21-05-2019, 09:36 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản

Đăng ngày: 14-03-2019; 165 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ công bố 20 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng nội dung quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính được công bố để công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

 

T.D