English Thứ Ba, 21-05-2019, 10:12 (GMT+7)
 
Kinh tế

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức

Đăng ngày: 14-03-2019; 2698 lần đọc

​UBND tỉnh vừa phê duyệt​ nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch vùng huyện Mộ Đức bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Mộ Đức, với quy mô diện tích 214,01km², gồm thị trấn Mộ Đức và 12 xã (Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh, Đức Tân, Đức Phú, Đức Phong và Đức Lân).

 

Việc quy hoạch này với mục tiêu xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Mộ Đức phù hợp với quốc phòng; bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Định hướng phát triển các đô thị, cụm công nghiệp và khu dân cư nông thôn trên cơ sở phân bố hợp lý mạng lưới công nghiệp - đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và vùng lân cận.

 

Đồng thời, quy hoạch này cũng làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác theo quy hoạch;

 

Dự báo chỉ tiêu về dân số đến năm 2030, khoảng 134.000-136.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 32.000-33.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 23-24%; đến năm 2040 khoảng 143.000 - 144.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 38.000-39.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 26-27%.

 

Về đất đai, đến năm 2030: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 440ha, chỉ tiêu bình quân khoảng 130m²/người. Đến năm 2040: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 487ha, chỉ tiêu bình quân khoảng 120m²/người.

 

Các nội dung chủ yếu cần nghiên cứu đề ra trong quy hoạch như: Đánh giá tổng quan hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Đánh giá rà soát việc thực hiện các quy hoạch đang có hiệu lực. Xác định các động lực, tiền đề phát triển vùng. Đưa ra các dự báo phát triển vùng về kinh tế, xã hội, dân số, lao động, nhu cầu về đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; về khả năng và tỷ lệ hóa đô thị. Định hướng phát triển không gian vùng. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực phát triển về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường; sắp xếp danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn lực thực hiện,…

B.T