English Thứ Ba, 21-05-2019, 10:17 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019

Đăng ngày: 14-03-2019; 1689 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019.

Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề là “Water for all – leaving no one behind” (Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau) như: Tổ chức mít tinh, diễu hành, phát động chiến dịch ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước.

 

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm, tổ chức các lớp học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của nước.

 

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong việc sử dụng tài nguyên nước có hiệu quả.

 

                                                                          T.H