English Thứ Sáu, 23-08-2019, 10:13 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Khẩn trương báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018

Đăng ngày: 11-02-2019; 882 lần đọc

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 508/BTNMT-TCMT ngày 30/01/2019 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo đúng mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT kèm theo đầy đủ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị.

Theo quy định tại Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hàng năm các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/01/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới chỉ nhận được báo cáo năm 2018 của 2 địa phương.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018 về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/02/2019 theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.8229728, thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn.

VQH