English Thứ Hai, 27-05-2019, 00:51 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đăng ngày: 06-12-2018; 155 lần đọc

Sáng 06-12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt N​am tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, với hơn 24 ngàn cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp tham dự. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.

Sau hội nghị, cán bộ tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

N.Nhẫn