English Chủ Nhật, 25-08-2019, 00:05 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các thôn thuộc các xã khó khăn giai đoạn 2018- 2020

Đăng ngày: 06-12-2018; 154 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng và địa phương có liên quan nghiên cứu hướng dẫn tại Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày 27/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh Kế hoạch hỗ trợ các thôn thuộc các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 4847/UBND-NNTN ngày 15/8/2018 và số 6872/UBND-NNTN ngày 09/11/2018.

Tại Công văn số 4847/UBND-NNTN ngày 15/8/2018 Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện mi​ền núi triển khai ngay việc rà soát, đánh giá thực trạng của các thôn thuộc xã khó khăn còn đạt dưới 10 tiêu chí (trong đó chú trọng đến các xã còn đạt dưới 5 tiêu chí) làm cơ sở xây dựng Kế hoạch hỗ trợ cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2018 để triển khai thực hiện ngay trong kế hoạch năm 2019. Trong đó, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể hàng năm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu không còn xã dưới 5 tiêu chí, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, xã thực hiện.

 

P.V