English Thứ Hai, 27-05-2019, 01:07 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Bảo vệ công trình phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 06-12-2018; 142 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn phải thực hiện nội dung “thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai” khi thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/1/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm tra việc thực hiện đầy đủ các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của các xã trước khi trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

P​.V