English Thứ Hai, 19-08-2019, 06:51 (GMT+7)
 
Kinh tế

Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu cho một số sản phẩm chủ lực tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 05-12-2018; 249 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức và các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý.

 

Nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển bền vững các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo kế hoạch, tỉnh hỗ trợ xây dựng, đăng ký, khai thác, bảo vệ và phát triển đối với chỉ dẫn địa lý cho 02 sản phẩm đặc thù và khai thác, bảo vệ và phát triển đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 02 sản phẩm đặc thù của tỉnh. Tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ (01 lớp/năm).

 

                                                                  T.H