English Thứ Hai, 19-08-2019, 07:42 (GMT+7)
 
Kinh tế

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 05-12-2018; 259 lần đọc

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2017, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Để phục vụ đợt điều chỉnh vào giữa tháng 12/2018, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được UBND tỉnh giao nhằm hoàn thành đúng tiến độ; dự kiến nhu cầu giải ngân từ nay đến tháng 12/2018 (đối với nguồn vốn năm 2017 kéo dài) và đến 31/01/2019 (đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2018). Trường hợp không có khả năng giải ngân theo đúng thời gian quy định, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/12/2018 để điều chuyển sang các dự án khác có nhu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; trên cơ sở báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 15/12/2018, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.         

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nhập dự toán điều chỉnh sau khi có quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/12/2018 kết quả giải ngân đến ngày 15/12/2018 để phục vụ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

N.Nhẫn