English Chủ Nhật, 21-07-2019, 09:08 (GMT+7)
 
Pháp luật

Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Đăng ngày: 05-12-2018; 256 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định trên quy định cụ thể mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa,  rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày; sản xuất m​uối; mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu; tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị,..

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018, thay thế Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh và bãi bỏ các nội dung liên quan về mức thu, quản lý thủy lợi phí được quy định tại Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh.

 

P.V