English Thứ Hai, 27-05-2019, 00:22 (GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Sơn Tịnh: Kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Tịnh Sơn

Đăng ngày: 04-12-2018; 1077 lần đọc
 

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh đã được bê tông, nhựa hóa ngày càng nhiều. Mặc dù, trong điều kiện ngân sách địa phương khó khăn, thế nhưng địa phương đã huy động được nguồn lực nhân dân để làm đường giao thông nông thôn, nhất là những kinh nghiệm quý trong việc huy động nguồn lực tham gia thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. 

 

 

Ông Trần Quang Thái - Trưởng Khu dân cư số 7, thôn Phước Lộc Đông, xã Tịnh Sơn cho biết: "Bà con trong Khu dân cư luôn nhận thức được mục đích xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích trực tiếp cho chính mình. Để tạo điều kiện cho bà con đi lại, lưu thông hàng hóa, trong năm 2018 Khu dân cư số 7 đã góp tiền và công làm được các tuyến đường bê tông trong xóm dài hơn 1.000 mét, đường rộng từ 2,7 mét đến 3 mét, đường bê tông đổ dày 14 phân. Để tuyến đường hoàn thành sớm hơn dự định, bà con nhân dân trong Khu dân cư đã đoàn kết, đồng lòng hiến công, hiến của. Trong đó, hiến 100 mét vuông đất, chặt nhiều cây ăn trái như: mít, cau, dỡ dọn 150 mét tường rào đã xây kiên cố để làm đường bê tông". Đến nay, Khu dân cư số 7 đã xây dựng toàn bộ các tuyến đường nội xóm, góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới vào năm 2018. Nhân dân trong Khu dân cư số 7 đóng góp với tổng số tiền 250 triệu đồng, bình quân mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng, điển hình có hộ đã đóng góp trên 11 triệu đồng, có hộ đóng góp 5 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn đóng góp 90 ngày công để chặt cây cối giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

bdv2-04122018.jpg
  Vùng quê Tịnh Sơn ngày một đổi mới​

Tuy không phải là xã điểm của huyện, nhưng xã Tịnh Sơn được đánh giá làm tốt việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ở huyện Sơn Tịnh. Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, với cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của Nhà nước, đến nay xã Tịnh Sơn đã xây dựng trên 15,6 km với tổng khối lượng xi măng được hỗ trợ trên 1.600 tấn, trong đó tỉnh hỗ trợ trên 1.000 tấn, huyện hỗ trợ trên 500 tấn, xã hỗ trợ trên 33 tấn. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện đường giao thông nông thôn từ cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của Nhà nước trên 6,2 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% xi măng khoảng 2,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 3,7 tỷ đồng.

 

Đặc biệt, trên địa bàn xã Tịnh Sơn có những hộ tự nguyện đóng góp kinh phí từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng để xây dựng một tuyến đường hay một đoạn đường. Từ nguồn xi măng hỗ trợ của cấp trên, nhân dân xã Tịnh Sơn đã chủ động triển khai xây dựng hoàn thành các tuyến đường ngõ xóm, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Tịnh Sơn làm một xã nằm giáp ranh phía Tây Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, có diện tích tự nhiên trên 1.470 ha, với tổng số hộ trên 2.540 hộ, hơn 9.850 nhân khẩu. Khi có cơ chế thực hiện đường giao thông nông thôn, xác định chỉ có các tuyến trục xã và trục thôn mới được đầu tư, còn lại các tuyến ngõ xóm thì không được đầu tư, đường ngõ xóm thường lầy lội vào mùa mưa gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa nông sản phẩm của bà con trong vùng. Trước tình hình trên, huyện đã hỗ trợ 100% xi măng để người dân hoàn thành các tuyến đường ngõ xóm, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, đốn chặt cây cối để bê tông hóa đường ngõ xóm. Và cán bộ, đảng viên là những đầu tàu gương mẫu, noi gương làm trước để người dân cùng hưởng ứng thực hiện.

 

Nhờ đó, năm 2016 xã đã huy động nhân dân đóng góp thực hiện 725 mét đường ngõ xóm, với lượng xi măng được Nhà nước hỗ trợ trên 74 tấn; năm 2017, nhân dân đóng góp bê tông trên 4,7 km đường, Nhà nước hỗ trợ trên 528 tấn; năm 2018, nhân dân đóng góp làm trên 10 km, Nhà nước hỗ trợ xi măng trên 999 tấn. Xã đã vận dụng linh hoạt các hình thức vận động như sự đóng góp của nhân dân toàn thôn, xóm; huy động con em đi làm ăn xa thành đạt, huy động đóng góp từ các doanh nghiệp....Trong quá trình thực hiện, xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, cử cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật, xây dựng dự toán, đồng thời chủ động tiếp nhận nguồn xi măng hỗ trợ của cấp trên để phân bổ kịp thời, đảm bảo thời gian để người dân thực hiện.

 

Thực tế huy động nguồn lực nhân dân để làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của Nhà nước ở xã Tịnh Sơn, muốn huy động mạnh mẽ sức dân, xã Tịnh Sơn đã tuyên truyền vận động tốt, bảo đảm công khai, dân chủ, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Thu Phượng - Kim Cúc