English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:14 (GMT+7)
 
Pháp luật

Quy định mới về chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Đăng ngày: 03-12-2018; 175 lần đọc

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT​ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo Danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo quy định tại các Mục II, III và IV của Chế độ báo cáo. Thông tư áp dụng với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong trong công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Báo cáo bằng văn bản điện tử thể hiện hai hình thức là định dạng pdf của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác định bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị thực hiện báo cáo.

VQH