English Thứ Hai, 14-10-2019, 09:15 (GMT+7)
 
Pháp luật

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

Đăng ngày: 03-12-2018; 138 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​​ số 2140/QĐ-UBND​ ngày 30/11/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, có 03 thủ tục hành chính thuộc cá​c lĩnh vực: xuất nhập cảnh; thông tin đối ngoại; hoạt động phi chính phủ nước ngoài.

Yêu cầu Sở Ngoại vụ niêm yết công khai việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đăng nhập các thủ tục hành chính đã công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

                                                                           V.N