English Thứ Tư, 23-10-2019, 17:42 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân

Đăng ngày: 30-11-2018; 645 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi sớm giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân.

Theo đó, UBND tỉnh biểu dương Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND xã Tịnh Kỳ đã tích cực phối hợp với Nhà đầu tư kiểm kê đo vẽ, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án, xác định xong nguồn gốc 17 thửa đất thuộc địa phận xã Tịnh Kỳ; đồng thời, cho rằng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố chưa tích cực phối hợp, hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; không báo cáo, tham mưu UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo.

 

Chủ tịch yêu cầu các Sở, ngành và UBND thành phố chủ động, tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

 

Đối với công trình, vật kiến trúc của Công ty TNHH Hà Thành xây dựng dở dang trên phần đất đã thu hồi, ngày 04/4/2007, UBND tỉnh có Công văn số 928/UBND-TCTM về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH Hà Thành thuê tại Khu du lịch Mỹ Khê và yêu cầu Công ty TNHH Hà Thành tổng hợp toàn bộ giá trị khối lượng thực tế đã đầu tư trên phần diện tích thu hồi, gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định, làm cơ sở để tính toán, hoàn trả lại khi có doanh nghiệp mới vào đầu tư. Tuy nhiên Công ty TNHH Hà Thành không thực hiện yêu cầu này để công trình, vật kiến trúc xây dựng dở dang, tồn tại kéo dài trên phần diện tích đất nhà nước đã thu hồi, cản trở việc đưa đất vào sử dụng là vi phạm. Để thực hiện đúng Luật đầu tư năm 2014, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Hà Thành kê khai đúng tài sản trên phần diện tích đã thu hồi; hợp tác chặt chẽ với Nhà đầu tư mới- Công ty TNHH TMDV Du lịch Trúc Vân để thoả thuận hoàn trả chi phí đầu tư vào đất, hoàn thành trước ngày 25/12/2018.

 

Yêu cầu Nhà đầu tư mới làm việc với Công ty TNHH Hà Thành để thỏa thuận và thống nhất giá trị hoàn trả chi phí đầu tư trên phần diện tích đã thu hồi năm 2007 như nêu trên. Trường hợp đã làm việc mà không đạt được thoả thuận, Nhà đầu tư cung cấp chứng cứ làm việc cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để có phương án giải quyết.

 

Trường hợp sau ngày 25/12/2018 mà các bên không đạt được thỏa thuận, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm đếm, lập hồ sơ minh chứng để đơn phương xử lý, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, không phát sinh vướng mắc pháp lý. Không chấp nhận tình trạng vô hiệu lực trong quản lý, điều hành.

 

Chủ tịch giao UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND xã Tịnh Khê và các cơ quan trực thuộc phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Nhà đầu tư trong việc kiểm kê đo vẽ, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các thủ tục có liên quan đến Dự án.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư và cùng với các Sở, ngành, địa phương giải quyết vướng mắc phát sinh; hỗ trợ Nhà đầu tư mới tiếp xúc với nhà đầu tư cũ để thỏa thuận hoàn trả chi phí đầu tư vào đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi tiến độ thực hiện; xem xét, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc phát sinh khi có đề nghị của Nhà đầu tư; đôn đốc các cơ quan giải quyết thủ tục và vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp các cơ quan đã phối hợp nhưng chưa giải quyết xong hoặc nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

                                                                                                Lam Uyên