English Thứ Sáu, 24-01-2020, 05:45 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đề xuất đầu tư các dự án khu dân cư tại phường Quảng Phú

Đăng ngày: 29-11-2018; 500 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng 179 làm đại diện nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư các dự án khu dân cư tại phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.


Cụ thể, gồm Dự án chỉnh trang hạ tầng xây dựng khu dân cư Quảng Phú, với diệ​n tích khoảng 2,7ha; Dự án khu dân cư dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp Quảng Phú, với diện tích khoảng 17ha.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch và chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình tại các khu vực này để hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 179 triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến của nhân dân trong vùng dự án và đề xuất đầu tư dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6735/UBND-CNXD ngày 02/11/2018, trình UBND trỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

 

                                                                    V.N