English Thứ Sáu, 15-11-2019, 05:13 (GMT+7)
 
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 01-05/10/2018)

Đăng ngày: 05-10-2018; 1650 lần đọc

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2019; Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2018; Tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Tập trung thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão 2018; Khẩn trương hoàn thành nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ; Quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa tỉnh​; Giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 01-05/10/2018)​.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2019

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2018, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  năm 2019; trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018.

 

​Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng; bá​o cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2019; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch  đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung hoàn thành các báo cáo nêu trên, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian yêu cầu. Đối với các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định.

 

Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2018.

 

​Theo đó, về thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu: phấn đấu đến ngày 31/12/2018 đạt mức trên 3.000 tỷ đồng, trong quý IV không để phát sinh nợ thuế mới; tiếp tục triển khai các giải pháp thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thực hiện thông quan khi nhập khẩu thiết bị tại cảng biển của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Về thu nội địa: phấn đấu kết thúc năm 2018 thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao tối thiểu là 2.500 tỷ đồng. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thu hồi nợ đọng thuế,  không để phát sinh nợ thuế mới. Đồng thời, ngành Thuế cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để theo dõi, đôn đốc thu thuế đối với các doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh xăng dầu,…

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý đúng quy định đối với các phương tiện vận tải chuyển địa bàn đăng ký kinh doanh để không thực hiện nộp thuế cho ngân sách tỉnh nhưng vẫn hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và đúng các nghĩa vụ tài chính trước khi đề xuất cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

 

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tập trung xử lý tình trạng gian lận thuế đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế bỏ địa chỉ kinh doanh.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong việc kê khai nộp thuế; đẩy mạnh việc nộp thuế bằng chứng từ điện tử, khai thuế điện tử và thực hiện hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

 

Thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc chấn chỉnh trong việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc miễn, giảm, giãn thực hiện nghĩa vụ thuế của các đối tượng nộp thuế theo đúng quy định,…

 

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc bệnh và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị và giường bệnh, tổ chức tốt việc phân loại bệnh nhân, cách ly, phân tuyến điều trị để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong do bệnh tay chân miệng.

 

Xây dựng phương án ứng phó khi dịch bệnh lan rộng: Có kế hoạch điều động nhân lực, bố trí tăng cường cơ sở thu dung điều trị, đảm bảo trang thiết bị, thuốc để điều trị cho tất cả các bệnh nhân có nhu cầu điều trị nội trú.

 

Tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các địa phương. Tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Y tế về kiến thức kỹ năng giám sát, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao hiệu quả khám, điều trị, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp mắc bệnh, tử vong.

 

Lập nhu cầu chi tiết kinh phí phục vụ nhu cầu phòng, chống bệnh tay chân miệng cho các hoạt động: Mua thuốc, chế độ hỗ trợ cán bộ tham gia giám sát và điều trị, tập huấn, in tờ rơi, truyền thông gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Cho áp dụng phương thức mua thuốc, vật tư y tế thiết yếu để phòng, chống bệnh tay chân miệng theo tình huống khẩn cấp để kịp thời điều trị bệnh nhân.

 

Chỉ đạo hệ thống y tế tuyến huyện (thành phố) và tuyến xã (phường, thị trấn): Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác giám sát ca bệnh, khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn cụ thể nhằm hạn chế số ca mắc, kịp thời phát hiện và xử trí các ổ dịch phát sinh không để bùng phát, lan rộng, kéo dài.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế trong công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng; giám sát, báo cáo kịp thời trường hợp mới mắc bệnh để chống dịch hiệu quả; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng cho đội ngũ giáo viên mầm non và tiểu học.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống bệnh tay chân miệng cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phụ huynh học sinh; tăng thời lượng phát sóng và chú ý thời điểm phát sóng (giờ vàng); nghiêm cấm đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng và xã hội.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, với sự tham mưu của ngành y tế tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng ngay tại hộ gia đình, tại cộng đồng, đặc biệt là tại các nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh trong chế biến đồ ăn, nước uống của trẻ. Chỉ đạo các nhà trẻ, trường mẫu giáo có trường hợp mắc bệnh, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, hướng dẫn học sinh thực hiện 03 sạch: ăn (uống) sạch; ở sạch; bàn tay sạch và đồ chơi sạch,...

 

Tập trung thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 4591/UBND-NNTN ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh.

 

​Trong đó, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, đơn vị và theo lĩnh vực được phân công nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ đến mức thấp nhất.

 

Khẩn trương hoàn thành nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ

 

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 4976/UBND-NNTN ngày 20/8/2018 và công văn số 5651/UBND-NNTN ngày 19/9/2018. Tuy nhiên đến nay một số sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, UBND huyện Tư Nghĩa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4976/UBND-NNTN ngày 20/8/2018 và Công văn số 5651/UBND-NNTN ngày 19/9/2018.

Việc kiểm nghiệm mẫu nước vùng dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ và đề xuất hướng xử lý: Giao UBND huyện Tư Nghĩa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại tiết b điểm 2 Công văn số 4976/UBND-NNTN ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ, thường xuyên về quy trình vận hành thử nghiệm của Nhà máy, báo cáo UBND tỉnh.

 

Quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các biện pháp quản lý, sử dụng quỹ đất có hiệu quả và khắc phục tình trạng mai táng không đúng nơi quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa.

 

​Theo đó, thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND tỉnh: số 545/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và số 14/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

 

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức lập hoặc hướng dẫn các chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng các dự án nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn quản lý theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.

 

Tổ chức lập quy hoạch chi tiết các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn, tuân thủ chỉ tiêu kỹ thuật về quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân, bảo đảm diện tích sử dụng đất, kích thước mộ và huyệt mộ tối đa theo quy định; trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung sau: Diện tích đất xây dựng mộ, trong đó quy định diện tích sử dụng đất tối đa cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần, mộ cát táng; chiều cao mộ ...; Công khai quy hoạch và cắm mốc chỉ giới (giao thông và phân khu mộ), cốt xây dựng (cao độ nền và đỉnh mộ).

 

Kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc thực hiện quy hoạch, cắm mốc, công khai quy hoạch và xây dựng quy chế tổ chức quản lý quy hoạch xây dựng nghĩa trang trên địa bàn theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn hoàn thiện thủ tục đất đai đối với diện tích đất nghĩa trang nhân dân trong quy hoạch mới theo quy định.

 

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về việc quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân tại các xã, phường, thị trấn, không được để xảy ra tình trang tái vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

 

Rà soát các nội dung không còn phù hợp của đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương hiện nay. Kịp thời kiến nghị, đề xuất nội dung điều chỉnh gửi cơ quan chuyên môn để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Tổ chức tuyên truyền nhân dân địa phương, từng bước đưa việc sử dụng hình thức táng văn minh, hiện đại trở thành hình thức táng phổ biến của người dân trên địa bàn tỉnh nhằm tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường,…

 

Giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có văn bản trả lời cụ thể đối với các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý; theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

​Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đức phổ khẩn trương lập thủ tục bổ sung, cập nhật các dự án vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2708/STNMT-QLĐĐ​ ngày 18/6/2018.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện giải quyết, trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nghĩa An và Công ty TNHH MTV Hưng Vũ.

 

UBND các huyện, thành phố có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Báo cáo UBND tỉnh kết qủa thực hiện chậm nhất ngày 20/10/2018.

 

                                                                T.H (tổng hợp)​​