English Chủ Nhật, 21-07-2019, 09:25 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63 của Chính phủ

Đăng ngày: 13-09-2018; 308 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1555/UBND-CNXD ngày 26/3/2018 và yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2262/BXD-QLN ngày 07/9/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp, trực tiếp​ báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

B.T