English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:18 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Đăng ngày: 11-09-2018; 427 lần đọc

Liên quan đến dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 486-TB/TU ngày 24/8/2018 về tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và Công văn số 3057-CV/TU ngày 27/8/2018 (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 5335/UBND-CNXD ngày 05/9/2018).

Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2) theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 4.2, Điểm 4.3, Điểm 4.4 Thông báo nêu trên; chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của UBND tỉnh liên quan đến các dự án này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

 

                                                                         T.H