English Thứ Hai, 09-12-2019, 22:28 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày: 10-09-2018; 466 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Kế hoạch​ thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mục đích của kế hoạch là phổ biến, quán triệt nội dung cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ quy định pháp luật mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp.

 

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch có liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tạo ra sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong những năm tới.

 

Kế hoạch trên cũng xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

 

P.V