English Thứ Sáu, 24-01-2020, 20:12 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng đa cấp

Đăng ngày: 06-09-2018; 251 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động thực thi pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu qủa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

                                                         

                                                                               V.N