English Chủ Nhật, 08-12-2019, 07:02 (GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Quảng Ngãi: Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 13-08-2018; 437 lần đọc

Đến ngày 03/8/2018, 14/14 huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hầu hết các huyện, thành Hội đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng theo Điều lệ Hội và nguyên tắc bầu cử, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến sẽ tổ chức long trọng vào cuối tháng 9/2018.

 

Với chủ đề "Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển", Đại hội Hội Nông dân các huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, mục tiêu phấn đấu tro​ng nhiệm kỳ tới sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập; đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động Hội và phong trào nông dân của địa phương  bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng cấp và sự hướng dẫn, điều hành của Hội cấp trên.

 

Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Điểm mới chung nhất trong Đại hội đại biểu Hội Nông dân các huyện lần này là hầu hết Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu chọn đều có trình độ chuyên môn cao hơn, độ tuổi trẻ hơn so với nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là những đại biểu được bầu chọn đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy; và được kỳ vọng sẽ xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói về quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; có tâm huyết và năng lực thực tiễn,… để điều hành hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đạt kết quả cao hơn.

 

Sau đại hội Hội Nông dân cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh sẽ hoàn thiện đề án nhân sự theo hướng dân chủ, lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hiện tại, Hội Nông dân tỉnh đã cơ bản hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đồng Xuân

             Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi