English Thứ Hai, 19-08-2019, 06:35 (GMT+7)
 
Kinh tế

Hỗ trợ ximăng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn

Đăng ngày: 16-04-2018; 466 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt khối lượng ximăng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Cụ thể như sau:

 

TT

Xã được hỗ trợ

Huyện,

thành phố

Chiều dài (m)

Khối lượng xi măng hỗ trợ (tấn)

 

Tổng cộng

213.761,20

22.335,5

1

Xã Bình Long

Bình Sơn

2.265,00

242,4

2

Xã Bình Mỹ

Bình Sơn

19.146,00

2.293,7

3

Xã Bình Phú

Bình Sơn

3.830,00

511,6

4

Xã Tịnh Sơn

Sơn Tịnh

9.697,00

953,3

5

Xã Nghĩa Trung

Tư Nghĩa

29.280,00

3.126,8

6

Xã Nghĩa Mỹ

Tư Nghĩa

14.850,00

1.516,4

7

Xã Nghĩa Hiệp

Tư Nghĩa

31.066,00

3.067,5

8

Xã Nghĩa Thọ

Tư Nghĩa

3.300,00

343,6

9

Xã Nghĩa Thắng

Tư Nghĩa

34.637,00

4.121,9

10

Xã Đức Hiệp

Mộ Đức

11.140,00

1.063,00

11

 Xã Đức Phú

Mộ Đức

7.290,00

834,8

12

Xã Phổ Thuận

Đức Phổ

29.999,20

2.861,8

13

Xã Tịnh Kỳ

TP Quảng Ngãi

5.352,00

439,0

14

Xã Nghĩa An

TP Quảng Ngãi

10.039,00

806,1

15

Xã An Hải

Lý Sơn

1.870,00

153,6

 

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng và ký kết hợp đồng với đơn vị được chọn thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng xi măng đã được phê duyệt tại Quyết định này; sử dụng xi măng đúng mục đích, đúng đối tượng; tổ chức tiếp nhận, bảo quản xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn.

B.T​