English Thứ Sáu, 23-08-2019, 17:05 (GMT+7)
 
Pháp luật

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ và pháo

Đăng ngày: 16-04-2018; 258 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo và gas đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quản lý để nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện theo quy định, chủ động có biện pháp phòng ngừa khi có cháy, nổ xảy ra. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo, sản xuất, kinh doanh gas; phát hiện, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,​ pháo trái phép ngay từ đầu năm 2018, các trường hợp vi phạm liên quan đến kinh doanh, chiết nạp gas.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, các kho chứa vũ khí, vật liệu nổ trong lực lượng quân sự toàn tỉnh; quản lý chặt chẽ và xử lý, tiêu hủy triệt để, an toàn đối với số bom, mìn, đạn dược, vật liệu nổ tồn lưu sau chiến tranh, thu gom được sau rà phá, tuyệt đối không để lọt ra bên ngoài. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh tiến hành rà soát, lên danh sách các địa điểm có bom, mìn lộ thiên để tổ chức rà phá, thu gom; tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, khu vực trọng điểm để phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Vương Minh