English Thứ Bảy, 24-08-2019, 23:54 (GMT+7)
 
Kinh tế

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại các Khu dân cư: Đồng Miễu, Đồng Chợ

Đăng ngày: 13-04-2018; 622 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Miễu tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (giai đoạn 1).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa thống nhất việc xác định giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu dân cư Đồng Chợ, huyện Nghĩa Hành.

 

Giá đất quy định nêu trên chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền, 02 mặt tiền theo quy định và áp dụng trong năm 2018.

B.T