English Thứ Sáu, 13-12-2019, 23:46 (GMT+7)
 
Kinh tế

Khẩn trương hoàn chỉnh việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các dự án Khu dân cư

Đăng ngày: 13-04-2018; 490 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án khu dân cư phía Đông Nam Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ và Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ theo phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư (đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh thống nhất tại Thông báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018, Thông báo số 26/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/01/2018 và Thông  báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018); trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/4/2018.

Đối với các trường hợp tính thu tiền sử d​ụng đất tương tự như 02 dự án nêu trên, Sở Tài chính cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; hạn chế việc phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết.

B.T