English Thứ Hai, 23-09-2019, 16:48 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Đăng ngày: 09-04-2018; 462 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 364/UBND-NNTN ngày 22/01/2018 về việc tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các Ban Quản lý rừng phòng hộ rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân bị chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong năm 2018.

 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý rừng phòng hộ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân sống trên địa bàn tham gia bảo vệ và phát triển rừng; thực thi pháp luật bảo vệ rừng nghiêm minh để tăng cường tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong cộng đồng.

 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/10/2015 và Công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 31/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

 

P.V