English Chủ Nhật, 08-12-2019, 07:43 (GMT+7)
 
Kinh tế

Đầu tư Khu dân cư chỉnh trang đô thị kết hợp Thương mại dịch vụ Long Bàn, và Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 03-04-2018; 480 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có vản bản thống nhất về chủ trương việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư 02 dự án: Khu dân cư chỉnh trang đô thị kết hợp Thương mại dịch vụ Long Bàn, xã Tịnh An, với diện tích 9,5ha và khu dân cư chỉnh trang đô thị kết hợp Thương mại dịch vụ Nghĩa Hà, xã nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 9 ha.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, các chủ trương của cấp thẩm quyền liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình tại các khu vực này để tránh chồng lấn với các dự án khác; trường hợp chồng lấn thì báo cáo, tham mư​u UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể; đồng thời, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư các dự án nêu trên, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

B.T