English Thứ Ba, 19-11-2019, 13:14 (GMT+7)
 
Kinh tế

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Đăng ngày: 02-04-2018; 275 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình- Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trìn​h - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo các quy định hiện hành.

 

                                                                           B.T