English Thứ Sáu, 22-11-2019, 14:10 (GMT+7)
 
Kinh tế

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 02-04-2018; 292 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình- Phần lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) trên đ​ịa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định hiện hành.

 

                                                                               B.T