English Thứ Ba, 19-11-2019, 00:06 (GMT+7)
 
Kinh tế

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Đăng ngày: 31-03-2018; 1096 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng  (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh.

Bộ đơn giá này giúp các cơ quan, tổ chức, cá n​hân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

 

Xuân Lê