English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:01 (GMT+7)
 
Kinh tế

Quyết toán Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577

Đăng ngày: 30-03-2018; 477 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 589/STC-QLGCS ngày 22/3/2018 và Công văn số 590/STC-QLGCS ngày 22/3/2018 về việc báo cáo rà soát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư và quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB của dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT và chịu trách nhiệm nếu việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc xử lý các tồn tại, vướng mắc và kinh phí của Tiểu dự án.

Giao Sở Tài chính chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với việc quyết toán Tiểu dự án G​PMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT.

B.T