English Thứ Hai, 19-08-2019, 13:42 (GMT+7)
 
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 19-23/3/2018)

Đăng ngày: 23-03-2018; 2086 lần đọc

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính một số cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo liên quan nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất; Chỉ đạo liên quan dự án Cầu Cửa Đại; Chỉ đạo liên quan đến Dự án xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi; Tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý đô thị; Tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 19-23/3/2018).​ 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Thủ tướng Chính phủ

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 để bổ sung và cụ thể hóa. 

 

​Trong đó, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát qu​á trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp. Trong quá trình xử lý nếu có những bất cập trong quy định pháp luật thì kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng và tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung nhiệm vụ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2018 để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 25/4/2018.

 

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính một số cơ quan, đơn vị

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính một số cơ quan, đơn vị.

 

​Theo đó, trên cơ sở quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tư Nghĩa và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4524/UBND-NNTN ngày 28/7/2017, Công văn số 588/UBND-NNTN ngày 31/01/2018 và Công văn số 655/UBND-NNTN ngày 01/02/2018, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2018.

 

Chỉ đạo liên quan nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho ý kiến về nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, đối với dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất, giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) khẩn trương làm việc với Tập đoàn Hòa Phát đề nghị hoàn trả ngân sách tỉnh khoản kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện và giao đất sạch cho nhà đầu tư; đồng thời đề nghị Tập đoàn Hòa Phát ứng kinh phí để Ban Quản lý thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư giai đoạn 2 của dự án.

 

Đối với dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, thống nhất chủ trương tạm ứng ngân sách tỉnh khoản kinh phí 100 tỷ đồng cho Ban Quản lý để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt (khoảng 80 ha). Giao Ban Quản lý khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề nghị hoàn trả ngân sách tỉnh khoản kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện và giao đất sạch cho nhà đầu tư (giai đoạn 1: khoảng 70 ha); sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng (giai đoạn 2: 80 ha), bàn giao cho nhà đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn trả cho ngân sách tỉnh tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2 và đề nghị nhà đầu tư cam kết đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

 

Về dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn, thống nhất chủ trương tạm ứng khoản kinh phí 500 tỷ đồng để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tạm ứng khoản kinh phí 20 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng kết nối vào dự án.Giao Ban Quản lý khẩn trương lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục liên quan để tạo quỹ đất sạch giao cho Nhà đầu tư theo quy định; đồng thời đề xuất cụ thể kinh phí thực hiện hoàn thiện Khu tái định cư Hải Nam để phục vụ công tác tái định cư.

 

Đối với dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); các tuyến đê huyện Bình Sơn - Đập ngăn mặn Trà Bồng; Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước, thống nhất chủ trương sử dụng khoản kinh phí Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh (khoảng trên 200 tỷ đồng) để bố trí đầu tư dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất, giai đoạn 2; các tuyến đê huyện Bình Sơn - Đập ngăn mặn Trà Bồng và Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước.

 

Đối với dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, bố trí khoản kinh phí 200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 để thực hiện dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại Công văn số 10156/VPCP-KTTH ngày 25/9/2017) và khoản kinh phí 300 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2017 để thực hiện dự án.

 

Chỉ đạo liên quan dự án Cầu Cửa Đại

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án cầu Cửa Đại đến ngày 31/12/2018.

​Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm bố trí nhân lực thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

 

Chỉ đạo liên quan đến Dự án xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc để khởi công Dự án xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi.​

 

​Theo đó, cề điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan thẩm định hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi trình UBND tỉnh trước ngày 21/3/2018 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào sáng ngày 23/3/2018.

 

Về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh: Trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, giao UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương tiến hành xem xét, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án trong ngày 26/3/2018.

 

Về thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng từng khối công trình: Nhà đầu tư có văn bản hồ sơ gửi Sở Xây dựng để thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. Riêng hồ sơ cho phép thi công các hạng mục cổng, hàng rào tạm, san nền, thi công cống hộp và cọc thử: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan khẩn trương, thẩm định tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 23/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi, Công ty QISC và Nhà Đầu tư khẩn trương tổ chức lập biên bản kiểm kê tài sản trên đất và cắm mốc giới, bàn giao đất cho Nhà Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ. Hoàn thành nhiệm vụ vào chiều ngày 19/3/2018.

 

Yêu cầu Nhà Đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng) hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản gửi đến các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi để được giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên; đồng thời, Nhà đầu tư phải cam kết thực hiện đúng tiến độ theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

 

Các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiên thuận lợi, hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ thời gian Nhà đầu tư đã cam kết.

 

Tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong Công điện số 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc nhiệm vụ sau Tết; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 66/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 2323/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất – năm 2018.

 

​Cụ thể, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm, nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ, các văn bản chỉ đạo liên quan của Chính phủ; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong quý II/2018 không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ thuộc thẩm quyền (khám chữa bệnh, giáo dục, vệ sinh môi trường, trông giữ xe, tham quan du lịch,…); đồng thời, theo dõi các chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá và các Bộ, ngành Trung ương để tham mưu cấp thẩm quyền điều hành giá trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm chắc diễn biến giá cả thị trường và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời bình ổn giá cả thị trường. Khi giá cả thị trường có biến động bất thường, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có phương án ổn định thị trường.

 

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là giá dịch vụ vận tải, ăn uống, tham quan, du lịch, dịch vụ trông giữ xe các loại theo quy định; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về giá, trong lĩnh vực giá theo đúng quy định.

 

Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân nhằm bình ổn thị trường, tránh để xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, tung tin đồn thất thiệt gây bất ổn thị trường. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bán hàng hóa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không mua bán hàng kém chất lượng, hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

 

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm minh các hành vi đưa thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

 

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức tốt công tác vận tải để phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho nhân dân trong trong dịp đầu năm; công bố và niêm yết công khai mức giá cước theo đúng quy định hiện hành.

 

Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; kịp thời xử lý những tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý đô thị

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý đô thị.

 

​Theo đó, đối với các huyện chưa thành lập Đội ​Quản lý trật tự đô thị: Chủ tịch UBND các huyện rà soát và giao Phòng Kinh tế và hạ tầng chủ trì, tham mưu UBND huyện tăng cường việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với tất cả các công trình trên địa bàn huyện (kể cả các công trình do huyện cấp GPXD hay do các cơ quan có thẩm quyền khác cấp GPXD). Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND huyện chuyển hồ sơ vi phạm lên Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét xử lý theo quy định.

 

Đối với các huyện và thành phố đã thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giao Đội Quản lý trật tự đô thị chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị) tham mưu UBND huyện, thành phố tăng cường việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với tất cả các công trình trên địa bàn huyện, thành phố (kể cả các công trình do huyện, thành phố cấp GPXD hay do các cơ quan có thẩm quyền khác cấp GPXD). Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện thì chuyển hồ sơ vi phạm lên Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét xử lý theo quy định.

 

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở để cho các địa phương thực hiện trong thời gian đến.

 

Tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh, đúng, đầy đủ nghĩa vụ của người phải thi hành án trong các bản án, quyết định của Tòa án về ​vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

Chỉ thị trên nhằm chấn chỉnh tình trạng một số trường hợp bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thi hành đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, dẫn đến vụ việc kéo dài; một số trường hợp người phải thi hành án hành chính chưa tự nguyện thi hành nên người được thi hành án hành chính đã yêu cầu và Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính; nhận thức về công tác thi hành án hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nên kết quả chưa cao.

 

                                                                               T.H (t​ổn​g hợp)​​​​​​​​