English Thứ Sáu, 18-10-2019, 19:12 (GMT+7)
 
Công khai tài chính

Vốn đầu tư phát triển

Đăng ngày: 27-02-2017; 43957 lần đọc

​​
259/QĐ-UBND​ ​ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012

​304/QĐ-UBND ​ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

​316/QĐ-UBND ​ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014
​11/QĐ-UBND ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

​462/QĐ-UBND ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015

​15/QĐ-UBND ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu

​398/QĐ-UBND ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 201​6
35/QĐ-UBND​ ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu
​684a/QĐ-UBND ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

​685a/QĐ-UBND ​Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017
​93/QĐ-UBND ​ Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn Chương trình mục tiêu
​920/QĐ-UBND
Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
 

​​