English Chủ Nhật, 21-07-2019, 13:34 (GMT+7)
 
Công khai tài chính

Công khai số liệu quyết toán ngân sách

Đăng ngày: 27-02-2017; 36941 lần đọc1170/QĐ-UBND​ ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019
210/QĐ-UBND​ ​ Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
167/QĐ-UBND​ ​ Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

53/QĐ-UBND ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
14/QĐ-UBND ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
​34/QĐ-UBND ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012
49/QĐ-UBND​ ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011 49.PDF