English Chủ Nhật, 07-02-2016, 06:09 (GMT+7)
Pháp luật

Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các Trang Thông tin điện tử thành phần

Đăng ngày: 18-03-2014; 733 lần đọc
​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các Cổng, Trang Thông tin điện tử thành phần của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.
0

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để thực hiện chi trả mức chi theo quy định và thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

Quy định này thực hiện từ ngày 17/3/2014.

V.N