English Thứ Tư, 23-10-2019, 22:16 (GMT+7)
 
Công khai tài chính

Vốn đầu tư phát triển năm 2013

Đăng ngày: 21-11-2013; 3168 lần đọc

​    

335/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 Nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013

untitled.bmp 

 304/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 1

 Phân cấp vốn cho các huyện, thành phố năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 2

 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

untitled.bmp

 Phụ lục 3

 Dự án chuyển tiếp

untitled.bmp

 Phụ lục 4

 Dự án khởi công mới

untitled.bmp

 Phụ lục 5

 Hạ tầng khu công nghiệp

untitled.bmp

 Phụ lục 6

 Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện

untitled.bmp

 Phụ lục 7

 Bố trí lồng ghép với hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương

untitled.bmp

 Phụ lục 8

 Kế hoạch vốn các chương trình, dự án ODA năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 9

 Danh mục dự án ứng trước dự toán ngân sách

untitled.bmp

 Phụ lục 10

 Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết

untitled.bmp

 Phụ lục 11

 Dự án từ nguồn vốn Qũy đất

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của huyện. thành phố

untitled.bmp