English Thứ Năm, 24-10-2019, 07:16 (GMT+7)
 
Công khai tài chính

Vốn đầu tư phát triển năm 2012

Đăng ngày: 21-11-2013; 2977 lần đọc

​   

 259/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012

 
 Phụ lục 1  Tổng hợp vốn đầu tư phát triển năm 2012  
 Phụ lục 2  Danh mục các dự án trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2011  
 Phụ lục 3  Dự án chuyển tiếp  
 Phụ lục 4  Dự án khởi công mới  
 Phụ lục 5  Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA, NGOs năm 2012  
 Phụ lục 6  Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết  
 Phụ lục 7  Phân cấp vốn cho các huyện. thành phố  
 Phụ lục 8  Dự án từ nguồn vốn Qũy đất  
   Chương trình, dự án của huyện. thành phố  

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành