English Chủ Nhật, 08-12-2019, 08:04 (GMT+7)
 
Báo cáo năm 2012

Báo cáo quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2012

Đăng ngày: 09-04-2012; 1829 lần đọc

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội quí I

và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2012

                                                                        

­­­­­

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I/2012

 

Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 4; Chương trình công tác trọng tâm quý I/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; trong quý I/2012, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

 Chỉ đạo xây dựng các Kế hoạch đến năm 2015 và xác định lộ trình từng năm thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và theo 05 Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

 Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp  theo hướng hiện đại vào năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

 Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, xử lý đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhưng chậm triển khai; ban hành Quyết định phân bổ vốn và danh mục thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Báo cáo đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư giai đoạn 2005-2011 và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến; Báo cáo đánh giá công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2006-2011,....

 

 Đã hoàn thành và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các Đề án: Hợp nhất 02 công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Dung Quất và Quảng Ngãi thành công ty mới; giải thể Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; sắp xếp, chuyển giao Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh; xây dựng và phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2011-2015; đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao của tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

 

Cho ý kiến cơ cấu và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2013 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đáp ứng việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá và 02 nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các đề án, cơ chế chính sách của tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

 

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh, đó là: Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vụ cháy Chợ trung tâm Quảng Ngãi và công tác khắc phục hậu quả cháy chợ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để ổn định đời sống, kinh doanh của các hộ tiểu thuơng; khẩn trương khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường xung quanh Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol tại Khu kinh tế Dung Quất; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1), bệnh tay chân miệng ở người và các bệnh truyền nhiễm khác; duy trì thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông,…

 

 Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân tỉnh nhà; kinh tế - xã hội trong quý I phát triển ổn định, một số chỉ tiêu cơ bản đạt kết quả khả quan, cụ thể như sau:

 

1. Về lĩnh vực kinh tế

a) Sản xuất công nghiệp

 

Quý I/2012, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.267,9 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 28,3% kế hoạch năm; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 24,9%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.113,9 tỷ đồng, tăng 16,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 124,9 tỷ đồng, tăng 66%.

 

Phần lớn sản phẩm đều tăng so cùng kỳ năm 2011 như thủy sản chế biến  tăng 10,4%; bia tăng 194,8%; tinh bột mỳ tăng 16,2%; lọc hóa dầu tăng 24%... Bên cạnh đó, một vài sản phẩm giảm, như nước khoáng và nước tinh khiết giảm 2,4%; dăm gỗ nguyên liệu giấy giảm 46,9%...      

      

b) Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản và tài nguyên và môi trường

 

Sản xuất nông nghiệp: Từ đầu năm đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Lượng rau, đậu cung cấp cho thị trường khá dồi dào và ổn định; đang tập trung thu hoạch và trồng mới mía, sắn.

 

Toàn tỉnh đã gieo sạ và chăm sóc lúa vụ Đông-Xuân với diện tích khoảng 37.116 ha, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2011. Lúa đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt.

 

Từ đầu vụ đến nay, trên đồng ruộng xuất hiện các đối tượng gây hại như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, bệnh đạo ôn lá, rầy nâu- rầy lưng trắng với diện tích bị hại khoảng 3.904 ha (diện tích lúa bị bệnh đạo ôn lá gây hại khoảng 1.471 ha). Đáng quan tâm nhất là chuột gây hại trên hầu hết các cánh đồng trong tỉnh, phổ biến ở trà lúa đang đẻ nhánh đến trổ bông (diện tích lúa bị chuột cắn phá khoảng 2.166 ha), các địa phương đã và đang triển khai các biện pháp để diệt chuột, bảo vệ cây trồng.

 

Công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm: Dịch cúm gia cầm phát sinh trong tháng 01 (trên đàn vịt 1.300 con của 1 hộ ở huyện Sơn Tịnh) đã được khống chế; từ đầu tháng 02 đến nay, không phát sinh điểm dịch mới. Bệnh lở mồm long móng gia súc giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2011. Các ổ dịch được khống chế nhanh chóng. Nhìn chung, chăn nuôi  trong quý ổn định.

 

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được tiếp tục duy trì, các địa phương đều tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 

 

Tính đến giữa tháng 3, đã tổ chức 379 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét, phát hiện 44 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2011, tịch thu 51,4 m3 gỗ các loại, tạm giữ 08 xe máy và nhiều vật dụng, phương tiện khác; thu nộp ngân sách nhà nước gần 533 triệu đồng. Riêng khoảng diện tích rừng tại khu vực thuỷ điện Hà Nang bị dân khai phá (khoảng 50 ha) để lấy đất sản xuất, đảm bảo cuộc sống, UBND tỉnh đang xem xét biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục. 

 

Hoạt động khai thác thủy sản: Mặc dù, giá xăng dầu tăng mạnh từ đầu tháng 3 nhưng nhờ thời tiết thuận lợi, năng lực đánh bắt tăng, giá thủy sản tăng và giữ ở mức cao nên tàu thuyền vẫn tăng cường đánh bắt. Sản lượng thuỷ sản khai thác ước đạt 22.613 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18,9% kế hoạch năm; trong đó, khai thác trên biển 22.495 tấn, khai thác nội địa 118 tấn.

 

 Đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi 170 ha tôm; sản lượng thu hoạch tôm ước đạt 65 tấn. Sản lượng thu hoạch thủy sản nước ngọt ước đạt 120 tấn.  

 

Xây dựng nông thôn mới: Đã xây dựng kế hoạch 05 năm (2011-2015) thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; khảo sát tình hình và xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2011-2015; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm tái định cư cũ và tình hình sạt lở ở các địa phương để kịp thời có phương án sắp xếp, di dân tái định cư; hướng dẫn các địa phương thực hiện các chương trình 30a/CP, các mô hình hỗ trợ sản xuất, khuyến nông lâm ngư…

 

Tài nguyên môi trường: Đã cơ bản hoàn thành quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh để trình HĐND tỉnh; hiện đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở cấp huyện. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp lý về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

 

Tổ chức thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án khu vực lòng hồ Nước Trong (diện tích 174 ha). Thẩm định và phê duyệt 36 công trình trích đo, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

 

Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất, các cụm công nghiệp - làng nghề, các dự án nuôi tôm trên cát, các khu dân cư tập trung… nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Riêng tình hình môi trường tại Khu công nghiệp Quảng Phú, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải nhằm hạn chế thấp nhất mức ô nhiễm môi trường có thể xảy ra.

Tổng kết công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai giai đoạn 2004-2011, nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản giai đoạn 2005-2011 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015.

 

c) Thương mại, dịch vụ

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong quý ước đạt gần 6.441 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2011 (chưa loại trừ yếu tố trượt giá), đạt 24,9% kế hoạch năm; trong đó, thành phần kinh tế nhà nước đạt 449,7 tỷ đồng (chiếm 6,98% tổng mức), tăng 16,1%; kinh tế cá thể đạt 4.674 tỷ đồng (chiếm 72,57%), tăng 28%; kinh tế tư nhân đạt 1.312,7 tỷ đồng (chiếm 20,38%), tăng 8,9%.    

 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 77,39 triệu USD, tăng 132,6% so cùng kỳ năm trước, đạt 33,5% kế hoạch năm. Đa số các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước như tinh bột mỳ tăng 77%; hàng dệt may  tăng 33,7%, dăm gỗ tăng 20,3% (bao gồm xuất khẩu hàng tồn kho năm 2011)... Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm, như sản phẩm bằng gỗ giảm 63,6%; dầu FO giảm 2,7%; thực phẩm chế biến khác giảm 50%.

 

Kim ngạch nhập khẩu đạt 176,25 triệu USD, giảm 86,3% so cùng kỳ năm trước, đạt 16% kế hoạch năm. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là dầu thô đạt 142,42 triệu USD (chỉ tính dầu thô nhập khẩu từ nước ngoài), giảm 88,5% so cùng kỳ năm trước; bao bì (giảm 38,7%); máy móc thiết bị (giảm 77,9%); sắt thép (tăng 61,7%).

 

Công tác quản lý thị trường được chú trọng; các đội quản lý thị trường đã phối hợp tốt với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá cả thị trường.

 

Hoạt động vận tải bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Trong quý, ước vận chuyển được gần 635,8 ngàn lượt khách, tăng 15,6%; vận tải hàng hóa ước đạt 1.034,45 ngàn tấn, tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2011. Doanh thu vận tải và các hoạt động dịch vụ vận tải ước đạt 222,75 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2011.

 

d) Thu, chi ngân sách, hoạt động ngân hàng và giá cả thị trường

 

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.236,35 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt 2.917,2 tỷ đồng (đạt 20,3% dự toán năm), thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.319,15 tỷ đồng (đạt 33,82% dự toán năm). Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012, tỉnh đã chỉ đạo các ngành Thuế, Tài chính thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thu hàng tháng, quý; tập trung khai thác, đốc thu nhằm đảm bảo thu ngân sách đúng tiến độ. 

 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (tính đến ngày 15/3/2012) ước đạt 1.752,93 tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán năm, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó: chi đầu tư phát triển là 550 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm và bằng 171,9% so với cùng kỳ năm 2011; chi thường xuyên ước đạt 954,3 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh: Tổng nguồn vốn huy động tính đến ngày 10/3/2012 đạt 12.832 tỷ đồng, giảm 12,52% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân giảm là do lãi suất cho vay còn cao nên hầu hết các doanh nghiệp tận dụng vốn tự có để kinh doanh, vì vậy nguồn tiền gửi các tổ chức kinh tế liên tục giảm. Tổng dư nợ đến ngày 10/3/2012 đạt 21.247 tỷ đồng, tăng 28,41% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,6%/tổng dư nợ.

 

Giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2012 tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 2,55% so với tháng 12/2011 tăng 12,63% so với tháng cùng kỳ năm trước. Những nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng cao hơn mức tăng chung như nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 2,72%; giao thông tăng 2,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,67%, nguyên nhân chủ yếu do Nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào ngày 07/3/2012. Nhóm hàng có chỉ số giá giảm trong tháng là lương thực giảm 0,89%, thực phẩm giảm 0,59%...

 

đ) Đầu tư xây dựng cơ bản và đăng ký kinh doanh, xúc tiến đầu tư

 

       Tính chung quý I/2012, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý đạt 486,57 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đạt 476,87 tỷ đồng, tăng 9,7% ; vốn vay đạt 6,17 tỷ đồng; vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước đạt 3,53 tỷ đồng.

 

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 đã giao cho các dự án  2.176,3 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 715,8 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW 1.057,5 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 53 tỷ đồng, vốn ODA 350 tỷ đồng. Trong quý, giải ngân đạt khoảng 191 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch, chủ yếu là giải ngân các dự án chuyển tiếp. Giá trị giải ngân đạt thấp là do trong tháng 01/2012 các đơn vị tập trung giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc và còn tiếp tục giải ngân kế hoạch vốn năm 2011, đến tháng 02/2012 mới tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2012.

 

Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho 81 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 193,97 tỷ đồng. 

 

Quý I/2012, không có dự án FDI được cấp mới, chỉ có 2 công ty có vốn đầu tư nước ngoài mở văn phòng đại diện tại tỉnh là Công ty TNHH Marubeni và Công ty TNHH Metro Cash & Cary tại Việt Nam.

 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 3.793 triệu USD. Vốn thực hiện của các dự án FDI quý I ước đạt khoảng 10,5 triệu USD,…

 

Công tác xúc tiến đầu tư: Tập trung xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch năm 2012; tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá trên website xúc tiến đầu tư tỉnh; hỗ trợ thủ tục đầu tư  và giải quyết vướng mắc đối với một số dự án đang triển khai; phối hợp tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2006-2010 và phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu khởi nghiệp năm 2012 tại Quảng Ngãi. 

 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Văn hoá, thể thao và du lịch

 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân  diễn ra rộng khắp trên các địa bàn trong tỉnh với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đã tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động sản xuất trong nhân dân. Ngành đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong quý như kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 106 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; kỷ niệm 67 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ; tưởng niệm 44 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ; kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiến hành kiểm tra các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 03 tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Ngãi năm 2012.

 

Tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao, nổi bật là giải Cúp các CLB Kickboxing toàn quốc năm 2012 (đoàn Quảng Ngãi xếp thứ nhì toàn quốc).

 

Tổng lượt khách du lịch ước đạt 68.499 lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16% so với kế hoạch, trong đó khách quốc tế đạt 4.974 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 47,90 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 15% kế hoạch.

 

b) Lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội

 

Công tác quản lý lao động - việc làm, chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công, phòng chống tệ nạn xã hội triển khai kịp thời, đúng mục tiêu và đối tượng.

 

Ngành đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình việc làm giai đoạn 2011-2015; tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm tại thành phố Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ và huyện Nghĩa Hành, qua đó đã tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 lao động. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Trợ cấp cho 381 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ; phân khai 12,625 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để các huyện, thành phố  thực hiện điều dưỡng cho 13.681 người có công với cách mạng. Phân bổ gần 06 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố để hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I/2012 (mức hỗ trợ 90.000 đồng/hộ/quý).

 

Dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ với tổng kinh phí là 16,415 tỷ đồng/86.916 đối tượng; thực hiện cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu  số với tổng số tiền 4,681 tỷ đồng; tổ chức cấp phát 1.000 tấn gạo hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2011, trợ cấp đỏ lửa và thời kỳ giáp hạt cho 30.242 hộ, 66.025 khẩu.

 

c) Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

 

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được duy trì. Ngành Y tế tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh; triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012; kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, chủ động triển khai chương trình bảo vệ sức khoẻ trẻ em, công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, y tế lao động và kiểm dịch... Tổ chức khám, chữa bệnh lưu động phục vụ  các xã khó khăn trong tỉnh.

 

Trong quý, tình hình sốt xuất huyết (SXH) vẫn còn xảy ra rải rác trên địa bàn tỉnh; có 38 ca mắc SXH, giảm 127 ca so cùng kỳ năm trước, không có tử vong. Bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, tính đến ngày 31/3/2012, toàn tỉnh ghi nhận 465 trường hợp mắc bệnh tại 13/14 huyện, thành phố.

 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành thường xuyên ở 14 huyện, thành phố; thành lập 198 đoàn kiểm tra, trong đó 196 đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra tại 4.995 cơ sở (có 1.023 cơ sở vi phạm). Trong 3 tháng đầu năm đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm (gồm 27 người) tại xã Ba Cung và xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, nguyên nhân do ăn cá Hồng bị nhiễm độc và ăn bún không đảm bảo vệ sinh, không có tử vong.

 

d) Giáo dục và Đào tạo

Ngành đã tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý I, như tổ chức các kỳ thi, hội thi của ngành. Tổ chức đoàn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, kết quả có 19 học sinh đạt giải, gồm 6 giải ba, 13 giải khuyến khích; thi giải toán bằng máy tính cầm tay khu vực, kết quả có 15/30 thí sinh đạt giải. Tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành, huy động được 900 triệu đồng hỗ trợ cho học sinh nghèo có điều kiện đón Tết, vui xuân. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ X-2012, thành lập đội tuyển tập luyện, tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc.

 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên môn các bậc học tại các đơn vị cơ sở; thao giảng theo cụm các trường trung học phổ thông nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2012. Triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

 

đ) Khoa học và công nghệ

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra, thông tin khoa học và công nghệ được tăng cường và nâng cao chất lượng phục vụ.

 

Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện 03 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về kết quả thực hiện đề tài Tổng hợp, bổ sung cơ sở dữ liệu khí hậu - thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010”.

 

Tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở. Tổ chức giám định đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa các mặt hàng thiết yếu tỉnh cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán.

 

e) Thông tin - Truyền thông

Thẩm định Dự án phủ sóng truyền hình PTQ qua vệ tinh; ký kết với Trung tâm Tần số Khu vực III về quản lý tần số Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh năm 2012; phối hợp lập kế hoạch, dự thảo đề cương, nội dung thực hiện chuyên mục “Thông tin và Truyền thông” phát trên sóng PTQ1 thuộc dự án Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 

Hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển theo chiều hướng tăng cường hàm lượng và mức độ ứng dụng. Đã triển khai các hoạt động sự nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh như phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước, triển khai phần mềm e.Office, một cửa điện tử, trang thông tin điện tử...

 

f) Phát thanh - Truyền hình

Thông qua các chương trình phát sóng,  Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã  phản ánh các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nổi bật là việc nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phản ánh kịp thời các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội năm 2012, nâng cao hiệu quả đầu tư và chi tiêu công, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, công tác bình ổn giá cả thị trường; công tác gọi thanh niên nhập ngũ đợt I - 2012; lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012,…

 

Phản ánh kịp thời sự cố cháy chợ Quảng Ngãi và công tác chỉ đạo, tổ chức các giải pháp đồng bộ trong việc khắc phục hậu quả, quyên góp ủng hộ các tiểu thương bị thiệt hại,...

 

g) Công tác Dân tộc và miền núi

Tỉnh đã chỉ đạo việc hỗ trợ gạo kịp thời cho các hộ nghèo ở miền núi, cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho tất cả các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho bà con đón Tết đầm ấm.

 

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách, như hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg; hỗ trợ dầu hoả thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135-II (Chương trình ISP),….

 

Nhìn chung quý I/2012, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các huyện miền núi của tỉnh ổn định, các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh tiếp tục được bảo đảm thực hiện, phát huy hiệu quả thiết thực. 

 

3. Công tác ngoại vụ, nội chính và tổ chức Nhà nước

a) Công tác ngoại vụ: Tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tiếp tục tài trợ các chương trình, dự án mới. Trong tháng 3/2012, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 3 tỷ đồng, nâng giá trị viện trợ quý I/2012 lên 16 tỷ đồng với 8 chương trình, dự án. Hướng dẫn, quản lý 24 đoàn với 98 lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư, tham dự hội thảo, hoạt động từ thiện, nghiên cứu khoa học và tác nghiệp báo chí.

 

Công tác bảo hộ ngư dân và tàu thuyền của tỉnh được chú trọng đúng mức. Trong quý, xảy ra 05 vụ gồm 08 tàu và 93 ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt, phạt tiền, phạt tù, tịch thu tài sản. Trước tình hình diễn biến phức tạp, tỉnh đã tích cực chỉ đạo các địa phương liên quan xác minh thông tin và phối hợp với Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại Sứ quán Việt nam ở nước ngoài có biện pháp can thiệp.

 

b) Công tác Tư pháp:  Đã tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật, gồm Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật phòng, chống mua bán người, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự cho gần 200 đại biểu thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2011/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện xuất bản Bản tin tư pháp, số lượng 1.000 cuốn phản ánh kết quả hoạt động của ngành Tư pháp Quảng Ngãi.

 

Tra cứu xác minh, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 139 trường hợp; thực hiện công chứng 622 hợp đồng, giao dịch,...

 

c) Công tác Thanh tra: Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng và kịp thời thụ lý xác minh các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012. Quý I/2012, ngành đã triển khai 30 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 72 đơn vị và kết thúc 13 cuộc thanh tra tại 31 đơn vị; phát hiện tổng giá trị sai phạm 15.954 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh việc chấp hành chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội.

 

Việc tổ chức tiếp công dân đã dần đi vào nề nếp. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã ban hành và công khai lịch tiếp công dân định kỳ năm 2012.

 

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát sinh và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nên quý I/2012 hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, gay gắt. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 706 lượt công dân, bằng 77% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận 1.353 đơn của 1.077 vụ việc, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; tuy  nhiên, số đơn gửi không đúng thẩm quyền giải quyết và đơn không đủ điều kiện xem xét vẫn còn phổ biến.  

 

d) Công tác tổ chức nhà nước: Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hiện đại với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Quy chế hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam; thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

 

Trong quý, công tác tuyển dụng, thuyên chuyển nội bộ và ngoài tỉnh được thực hiện theo quy định, việc đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lý. Phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 73 đội viên trí thức trẻ Dự án 600 Phó chủ tịch xã của 2 tỉnh Quảng Ngãi (53 đội viên) và Bình Định (20 đội viên). Đồng thời, tạo điều kiện cho 53 cán bộ, công chức của tỉnh dự thi lớp Thạc sỹ hành chính công tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường. Đã tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các huyện, thành phố về công tác tôn giáo, làm cơ sở cho việc chỉ đạo và thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

 

UBND tỉnh đã đăng ký giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2012 với Trung ương; xét khen thưởng thường xuyên năm 2011 cho 83 tập thể và 53 cá nhân.

 

đ) An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội:

 

An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo vệ an ninh vùng biển được tăng cường, các lực lượng vũ trang đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.  

 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức giao quân đợt 1 năm 2012, đạt 100% chỉ tiêu Trung ương giao. Quá trình tổ chức lễ giao quân chu đáo, long trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi Ngày hội của thanh niên tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đã hoàn thành Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5; tổ chức đoàn liên ngành do lãnh đạo Công an tỉnh chủ chủ trì, tiến hành kiểm tra, phúc tra, đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh…

 

Sáng ngày 09/02/2012 chợ trung tâm Quảng Ngãi bị cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của 425 hộ tiểu thương, ước thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo liên tục với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định tình hình an ninh trật tự, tư tưởng, bảo đảm cuộc sống trước mắt và lâu dài đối với các hộ tiểu thương có tài sản bị thiệt hại. Đã tích cực, khẩn trương hòan thành chợ tạm và ngày 31/3/2012 tổ chức khai trương, đưa các hộ tiểu thương vào kinh doanh, mua bán.

 

Trong tháng 3/2012, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 tai nạn giao thông đường bộ (giảm 02 vụ so với tháng trước), chết 06 người (giảm 08 người), bị thương 09 người (giảm 04 người); thiệt hại khoảng 180 triệu đồng. Tai nạn giao thông đường sắt không xảy ra. Tính từ đầu năm đến ngày 23/3/2012, trên địa bàn tỉnh xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2011), làm chết 44 người (giảm 05 người) và bị thương 49 người (tăng 18 người).  

 

Tóm lại: Quí I năm 2012, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu cơ bản như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 23,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 22,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 132,6%, doanh thu vận tải và các hoạt động dịch vụ vân tải tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2011; thu ngân sách đạt khá; sản xuất nông nghịêp ổn định, dịch bệnh gia súc, gia cầm tuy có xảy ra nhưng ở quy mô nhỏ và được bao vây, khống chế kịp thời. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như việc tăng giá xăng, dầu đã tác động mạnh đến sự tăng giá của một loạt các sản phẩm hàng hoá khác gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân; tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là khâu ách tắc; bệnh tay chân miệng ở người đang diễn biến phức tạp,…Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sự cố đáng tiếc: cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của các hộ tiểu thương; ô nhiễm môi trường xung quanh Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol tại Khu kinh tế Dung Quất gây bức xúc đối với nhân dân trong vùng,…

 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2012

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến, UBND yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là Chương trình công tác trọng tâm quý II/2012; Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Chương trình công tác quý II năm 2012 của UBND tỉnh. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

1. Khẩn trương hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các nội dung dự kiến trình trong quý I nhưng chưa hoàn thành và các nội dung trình trong quý II năm 2012; chuẩn bị kịp thời, đầy đủ, có chất lượng các nội dung phục vụ cho cuộc họp Tỉnh ủy và kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2012) HĐND tỉnh khóa XI.

 

Tập trung giải quyết kiến nghị tại các Báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI; giải quyết và trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, tại kỳ họp thứ 4 ; ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo tổng hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

2. Về cụ thể hóa thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

 

b) Hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; rà soát, xây dựng và ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội theo Thông báo số 18/TB-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh.  

 

c) Tập trung xây dựng hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để trình HĐND tỉnh các quy hoạch, đề án, cơ chế, chính sách đã được xác định tại Chương trình công tác quý II/2012 của UBND tỉnh; rà soát, đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh đối với một số Quy hoạch mới, chưa có trong chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

d) Tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung các đề án, cơ chế chính sách (Đề án cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho tỉnh Quảng Ngãi để đầu tư cơ sở hạ tầng và giải quyết an sinh xã hội đến năm 2020; Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh giai đoạn 2011-2020; cơ chế đặc cách ưu đãi đầu tư đối với dự án VSIP và Nhà máy Nhiệt điện do tập đoàn Sembcorp đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất; vốn đầu tư để triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh,...) và đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan. Trước mắt, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án VSIP vào cuối tháng 4/2012.

 

            3. Về đầu tư xây dựng

 

a) Chủ động chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng năm 2012, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt 1/2012 ; trong đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình.

 

b) Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhưng chậm triển khai; xử lý kiên quyết, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất đã giao nếu các dự án không đảm bảo yêu cầu tiếp tục thực hiện đầu tư. Bảo đảm hoàn thành vào cuối tháng 4/2012 để tháng 5/2012 UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và báo cáo HĐND tỉnh.

 

c) Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ kháo khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp 03 doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

d) Tổ chức Hội nghị đánh giá đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư giai đoạn 2005-2011 và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến. Xây dựng và ban hành các quy định có liên quan; đồng thời tiếp tục chỉ đạo xử lý những vướng mắc, tồn đọng về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình kế hoạch năm 2012.

 

4. Về thu chi ngân sách, ổn định giá cả thị trường

 

 a) Tăng cường các biện pháp thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, hàng quý phải phấn đấu tăng thu để thực hiện đạt và vượt dự toán cả năm. Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, đồng thời thường xuyên kiểm soát chi ngân sách nhà nước để đảm bảo chi đúng nội dung, mục tiêu, có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

 

b) Tăng cường các biện pháp quản lý, bình ổn giá cả, thị trường, kiềm chế tốc độ tăng giá trong thời gian tới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả cháy Chợ trung tâm Quảng Ngãi; tuyên truyền, thúc đẩy hoạt động mua, bán thường xuyên, bảo đảm an ninh trật tự tại Chợ tạm nhằm sớm ổn định kinh doanh đối với các hộ tiểu thương.

 

5. Về sản xuất nông nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống lụt bão

a) Tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch lúa, cây hoa màu vụ Đông- Xuân; tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2011 - 2012 và triển khai sản xuất vụ Hè-Thu 2012; tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh ở cây trồng; công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác phòng chống hạn, khắc phục tình trạng khô hạn, đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

 

b) Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2012; kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng.

 

c) Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường ở các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất, các cụm công nghiệp làng nghề, đặc biệt là ở khu vực Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol tại Khu kinh tế Dung Quất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường và có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường.

 

d) Chủ động thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để kịp thời phòng, tránh, ứng phó và khắc phục sớm hậu quả do thiên tai gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

6. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; triển khai tốt công tác thông tin, truyền thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó lưu ý:

 

a) Ngành y tế tiếp tục nâng cao công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở các Bệnh viện, Trung tâm y tế trong toàn tỉnh. Trong đó cần tiếp tục chấn chỉnh những yếu kém của Bệnh viện đa khoa tỉnh; chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là bệnh tay, chân, miệng.

 

b) Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp, tổng kết năm học 2011 - 2012 và triển khai công tác hè.

 

c) Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và báo cáo UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại huyện Lý Sơn, chương trình Festival biển đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2012 gắn với kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Quảng Ngãi.

 

7. Tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, trong đó cần tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn yếu để tiếp tục duy trì và cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

 

Các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện có hiệu quả  các giải pháp đồng bộ cải cách thủ tục hành chính, phải gắn liền với việc nâng cao đạo đức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

 

8. Tập trung giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, vụ việc phức tạp, kéo dài,…; khắc phục tình trạng yếu kém trên các lĩnh vực có liên quan (nhất là vấn đề quản lý đất đai). Người đứng đầu các ngành và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở địa phương mình.

 

Tập trung thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường GPMB; việc quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công,...

 

9. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trụ sở cơ quan trọng yếu của tỉnh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trường học, các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất, đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; ngăn chặn và truy quét tội phạm và các tệ nạn xã hội.

 

Tập trung chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức diễn tập vận hành cơ chế ở huyện Tư Nghĩa, Sơn Hà; diễn tập ứng phó sóng thần, động đất tại  huyện Đức Phổ; thực hiện kịp thời Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Đẩy mạnh công tác ngoại giao, tuyên truyền những quy định, thông ước quốc tế về khai thác, đánh bắt thuỷ sản đối với ngư dân đánh bắt xa bờ./.