English Thứ Sáu, 24-01-2020, 02:37 (GMT+7)
 
Địa chỉ trường học

Địa chỉ trường học

Đăng ngày: 02-09-2009; 59073 lần đọc

Một số địa chỉ  thư viện, trường học

Thư viện Tổng hợp tỉnhTrường Dạy nghề Dung Quất

Thư viện Tổng hợp tỉnh, 103 Hùng Vương-thành phố Quảng Ngãi
Điện thọai:  055 827810 

 

Tên trường Địa chỉ

Điện thoại

Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi 986 Quang Trung, tp  Quảng Ngãi

 05...

Trường CĐ Tài chính - Kế toán Thị trấn La Hà huyện Tư Nghĩa

 05...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi 114 Lê Trung Đình, tp Quảng Ngãi

 05...

Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi  405 Nguyễn Chánh, tp Quảng Ngãi

 05...

 Trường Công nhân cơ giới II Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa   05...
 Trường Đào tạo nghề Dung Quất Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn    05...