English Thứ Hai, 26-02-2018, 00:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69070236
Đang online: 29

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/02/2018)(09:53, 09-02-2018)
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chấn chỉnh hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó; Triển khai việc đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh; Di dời Nhà máy mì Tịnh Phong ra khỏi mặt bằng quy hoạch KCN VSIP Quảng Ngãi; Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trong dịp năm Âm lịch; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyến đán và mùa lễ hội năm 2018…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/02/2018).​ 

Kinh tế

Điều chỉnh giảm giá xăng dầu(13:59, 24-02-2018) Điều chỉnh giảm giá xăng dầu

Ngày 21/02/2018 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1377/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Liên Bộ Công Thương-Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:​

Văn hóa - Xã hội

Tổ chức thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới(15:25, 23-02-2018)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 952/UBND-NNTN yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chỉ tiêu 18.6 (đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT tại Công văn số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Pháp luật

Một số quy định mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(14:02, 24-02-2018) Một số quy định mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2018.

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của nhà thầu thi công xây dựng(14:03, 24-02-2018) Trách nhiệm bảo vệ môi trường của nhà thầu thi công xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD​ quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018 và Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường ngành Xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018.

Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Ba Tơ: Đồng bào Hre Ba Tô phấn khởi vì xuân đầu tiên có điện(08:05, 25-02-2018) Ba Tơ: Đồng bào Hre Ba Tô phấn khởi vì xuân đầu tiên có điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa đóng điện Trạm biến áp 35KV cấp điện cho gần 650 hộ đồng bào Hre ở 8 thôn Làng Xi 1, Làng Xi 2, Mang Lùng 1, Mang Lùng 2, Làng Mạ, Trà Nô, Rộc Măng và Mộc Lang của xã vùng cao Ba Tô (huyện Ba Tơ) đúng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền giúp người dân đón một cái tết vui tươi. 

Bạn đọc viết

Ngành giáo dục – đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa(09:48, 09-02-2018) Ngành giáo dục – đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Năm học 2017-2018 diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định và đạt được một số kết quả. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành, địa phương, sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầ​u tư và các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đúng định kỳ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, chủ động tổng hợp tình hình cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý để khi có yêu cầu kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành liên quan và UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 357/BGDĐT-GDMN ngày 29/01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp; trực tiếp báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/3/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh