English Thứ Bảy, 14-12-2019, 06:21 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114317484
Đang online: 126

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09-13/12/2019)(15:09, 13-12-2019)

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh và bình ổn giá thịt lợn; xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, chống đói cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; cần đề phòng thiệt hại trong vụ Đông Xuân do thời tiết rét hại; thực hiện công tác thi hành án hành chính ​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09-13/12/2019)​.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi(15:13, 13-12-2019) Hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo thực hiện hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đến nay việc hoàn trả các tuyến đường địa phương của các huyện bị ảnh hưởng vẫn chưa được thực hiện.

Kinh tế

Giao 50 tỷ đồng để thực hiện dự án Cảng Bến Đình(15:06, 13-12-2019)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 5) cho dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn 50 tỷ đồng.

Pháp luật

Phê duyệt Danh mục TTHC trong lĩnh vực thương mại quốc tế và lĩnh vực điện được rút ngắn thời gian giải quyết(17:30, 13-12-2019) Phê duyệt Danh mục TTHC trong lĩnh vực thương mại quốc tế và lĩnh vực điện được rút ngắn thời gian giải quyết

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thương mại quốc tế và lĩnh vực điện được rút ngắn thời gian giải quyết so​ với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Thông tin chọn lọc qua các báo

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019(15:16, 13-12-2019) Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019
 

Trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019, tạo nền tảng vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

 

Bạn đọc viết

Kinh tế nông nghiệp huyện Sơn Tịnh chuyển biến tích cực(14:14, 12-12-2019) Kinh tế nông nghiệp huyện Sơn Tịnh chuyển biến tích cực

Trong thời gian qua, kinh tế nông nghiệp nông thôn của huyện Sơn Tịnh có những chuyển biến tích cực, từng bước chuyển đổi theo hướng hiệu quả và chất lượng. Việc duy trì, triển khai thực hiện các Dự án khoa học; tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông mới là biểu hiện sinh động sự bứt phá trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về chuyển dịch sản xuất nông nghiệp ở huyện Sơn Tịnh. 

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích