English Chủ Nhật, 22-09-2019, 00:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109306409
Đang online: 156

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/9/2019)(10:33, 20-09-2019)

Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đối với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản lý chuyên ngành; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2019; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đối với huyện Sơn Tịnh​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 16-20/9/2019)​.​

Pháp luật

Hướng dẫn mới về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc(12:31, 21-09-2019) Hướng dẫn mới về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1360/HD-TLĐ​ ngày 28/8/2019 Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2019, thay thế Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 và Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bạn đọc viết

Sơn Tịnh vươn mình sau 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới(14:51, 19-09-2019) Sơn Tịnh vươn mình sau 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn ở huyện Sơn Tịnh đã khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. 

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích