English Thứ Sáu, 20-04-2018, 12:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71017262
Đang online: 146

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/4/2018 tại địa chỉ số 60-62 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09-13/4/2018)(14:32, 13-04-2018)

Nghiêm túc phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công; Giải quyết các nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri; Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị; Chỉ đạo về dự án Khu đô thị Bàu Giang; Giải quyết vướng mắc Dự án Khu dịch vụ Khánh Long - Mỹ Khê; Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09-13/4/2018).​ 

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5(11:03, 20-04-2018) Triển khai tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn  yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí nghỉ hợp lý; phân công công chức, viên chức và người lao động trực trong những ngày nghỉ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.

Văn hóa - Xã hội

Khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 5(11:07, 20-04-2018) Khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 5

Sáng 20-4, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 5 năm 2018. Đến dự lễ khai mạc có đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh; các thầy, cô giáo đại diện các trường Trung học Cơ sở, các trường Tiểu học cùng đông đảo các em học sinh trong toàn tỉnh.

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng(11:17, 18-04-2018)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát, tổ chức xác minh, xử lý triệt để các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được phản ánh, kiến nghị trong thời gian qua thông qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thông tin chọn lọc qua các báo

Đề xuất tinh gọn tổ chức các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh(16:59, 17-04-2018) Đề xuất tinh gọn tổ chức các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
 

Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, còn lại các sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc khác đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.

 

 

Bạn đọc viết

Lý Sơn: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên theo Nghị quyết TW 4 khóa 12(10:23, 11-04-2018)

Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng xác định nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ suốt cả nhiệm kỳ đại hội. Trong đó, tập trung thực hiện 2 nội dung cốt lõi là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Hiện nay, việc cụ thể hóa triển khai thực hiện được các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ huyện Lý Sơn quan tâm chú trọng.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh