English Thứ Bảy, 23-03-2019, 11:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89565385
Đang online: 150

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/3/2019)(15:47, 22-03-2019)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội; chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; chỉ đạo một số nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian đến; một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Công Thương; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; triển khai phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn; thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi; tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi,​ … là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/03/2019)​.​​

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019(15:45, 22-03-2019) Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch​ thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019; trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trng tâm của ngành để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch nhằm tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Kinh tế

Giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc Trường Đại học Phạm Văn Đồng(15:52, 22-03-2019)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa để thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc Trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi theo 02 đợt như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1042/STNMT-QLĐĐ ngày 19/3/2019 và UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 1141/UBND ngày 12/3/2019.

Văn hóa - Xã hội

Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (15:55, 22-03-2019) Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT​ ngày 18/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/05/2019.

Pháp luật

Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp(16:00, 22-03-2019) Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 890/UBND-NNTN ngày 28/02/2019.

Bạn đọc viết

Giữ thương hiệu cho tỏi Lý Sơn(15:42, 18-03-2019) Giữ thương hiệu cho tỏi Lý Sơn

Tỏi là cây trồng chủ lực tạo nguồn thu nhập chính cho nông dân huyện đảo Lý Sơn, mỗi năm giá trị cây tỏi mang về cho người trồng tỏi Lý Sơn hàng trăm tỷ đồng, nhiều nông dân thoát nghèo giàu lên nhờ cây tỏi. 

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích