English Thứ Ba, 16-01-2018, 16:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67775992
Đang online: 204

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08-12/01/2018)(15:30, 12-01-2018)

Giải quyết dứt điểm vướng mắc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn; Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018; Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018; Triển khai nhiệm vụ năm 2018 Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi; Giải quyết một số vấn đề, vụ việc báo chí phản ảnh​​ ​;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08-12/01/2018).​

Kinh tế

Nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu dự án thủy điện Tam Rao và dự án thủy điện Tầm Linh(10:29, 16-01-2018) Nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu dự án thủy điện Tam Rao và dự án thủy điện Tầm Linh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc Cổ phần Đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thủy điện Tam Rao và dự án thủy điện Tầm Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn hóa - Xã hội

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyên dương, khen thưởng sinh viên(10:28, 16-01-2018) Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyên dương, khen thưởng sinh viên

Chiều 15-01, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng sinh viên và đối thoại giữa đại diện học sinh sinh viên với Lãnh đạo nhà trường nhằm kịp thời khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia hoạt động phong trào đạt thành tích cao của sinh viên nhà trường.

Bạn đọc viết

Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi(14:37, 07-12-2017)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có nhiều điểm mới quan trọng, mang tính đột phá nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhiều năm trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004. Từ khi triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần đưa các chính sách đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ những quy định mới của Luật, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn. Cụ thể:

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương nghiêm chỉnh chấp hành công tác lập và tổng hợp, gửi báo cáo tình hình quyết toán d​ự án hoàn thành năm 2017 theo đúng quy định và hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính tại Công văn số 17377/BTC-ĐT ngày 22/12/2017, gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 20/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương có sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi có trách nhiệm định kỳ hàng quý báo cáo về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 05/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2018, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo đúng thời gian quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT, UBND huyện Đức Phổ và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quả​ng Ngãi, Hội nghề cá tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình 04 tàu cá bị cháy tại cơ sở đóng tàu Phổ Quang. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân 04 tàu cá bị cháy, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối​ hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 612/TB-VPCP ngày 29/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gửi UBND tỉnh trước ngày 25/01/2018 để  báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của huyện Trà Bồng tại Công văn số 2678/UBND-TNMT ngày 28/12/2017 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện công tác giao đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với quỹ đất thu hồi của các Lâm trường trên địa bàn huyện Trà Bồng, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 7228/UBND ngày 30/12/2017 để triển khai việc thanh, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2018 theo thẩm quyền.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8 Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phố hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2021” theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1421/UBDT-TT.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ng​ành liên quan triển khai thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc thống nhất với Sở Tài chính về các nội dung liên quan đến kinh phí hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, vụ Đông - Xuân 2016-2017, vụ Hè Thu năm 2017, dự kiến nhu cầu kinh phí cho vụ năm 2018 theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 29/6/2016, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20/01/2018 để hỗ trợ kinh phí.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh