English Thứ Tư, 20-02-2019, 20:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87374125
Đang online: 95

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)(10:55, 15-02-2019)

Triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo liên quan đến nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)​.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tổng hợp danh mục dự án và số vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân từ năm 2018 sang năm 2019(15:13, 20-02-2019)

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, đến 31/01/2019 vẫn còn một số dự án giải ngân chưa hết kế hoạch vốn năm 2018, để thực hiện các bước thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 theo qui định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các sở, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương làm việc với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để rà soát, đối chiếu chính xác danh mục dự án và số vốn năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương, gồm: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Chương trình mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn dự phòng Ngân sách trung ương, vốn nước ngoài... chưa giải ngân hết tính đến ngày 31/01/2019, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất trước ngày 22/02/2019

Kinh tế

Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tư Nghĩa(10:25, 20-02-2019) Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tư Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án​ tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tư Nghĩa, với mục tiêu đảm bảo lưới điện nông thôn được bền vững, vận hành an toàn, nâng cao chất lượng điện cung cấp cho các hộ dân nông thôn và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao tại khu vực nông thôn.​

Pháp luật

Quy định mới về hoạt động họ, hụi, biêu, phường (15:11, 20-02-2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP​ ngày 19/02/2019 về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2019 và Nghị định số 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2019.

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Yêu cầu Trại chăn nuôi heo thực hiện đầy đủ các nội dung về môi trường (16:10, 18-02-2019)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đối với Trại nuôi heo Đồng Tháp, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi.

Bạn đọc viết

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù(15:15, 14-02-2019)

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa tỉnh đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết về pháp luật, hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi Đề án tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, bước đầu đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích