English Thứ Bảy, 20-10-2018, 19:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80910930
Đang online: 148

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 15-19/10/2018)(16:02, 19-10-2018)

Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, tạo đà tăng trưởng cho những năm đến; tăng cường triển khai thực hiện thu ngân sách trong các tháng cuối năm; thực hiện nghiêm túc về thu hồi vốn tạm ứng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính; triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc Dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn; chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc vận chuyển cát khai thác từ sông Trà Khúc​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 15-19/10/2018)​.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính (10:03, 19-10-2018)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có Công văn số 10119/VPCP-V.I​ ngày 17/10/2018 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

Văn hóa - Xã hội

Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm(15:23, 19-10-2018) Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan cần quán triệt, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn; đồng thời thực hiện nghiêm túc nội dung yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4088/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2018 và Hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2213/SLĐTBXH-VPGN ngày 30/8/2018. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề bất cập, vượt thẩm quyền.

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Công bố Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu(15:37, 19-10-2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT​ ngày 15/10/2018 công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2018 và thay thế Điều 3 và Phụ lục số 01 của Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bạn đọc viết

Sơn Tịnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ(08:03, 05-10-2018) Sơn Tịnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ

Cách đây 4 năm, khi có chủ trương thực hiện về điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Sơn Tịnh còn lại 11 xã, diện tích, dân số giảm khoảng 1/2 tiềm lực kinh tế chỉ còn khoảng 1/3 so với huyện Sơn Tịnh cũ.

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích