English Thứ Sáu, 14-12-2018, 19:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83978193
Đang online: 117
Trang chủ >> Thông tin lưu trữ
Từ khóa
Nhóm tin

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tính mạng và tài sản của bà con ngư dân, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị thông tin liên lạc trên các tàu cá, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện ven biển và thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho các tàu cá.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung 80 công trình​, dự án với tổng diện tích 141,94 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ thời gian và đạt kết quả.

Liên Bộ Tài chính, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT​ hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương giao cho UBND các huyện, thành phố quản lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát; khai thác đá chẻ thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; tổ chức thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các Dự án khai thác các điểm bồi tụ cát, sạn; khai thác đá chẻ thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu tổng hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BKHĐT ngày 06/6/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc thực hiện quản lý, sử dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp sau rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg​ ngày 14/6/2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT​ quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/ 2016.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP​ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua xem xét nội dung phản ánh của tập thể 100 người dân thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và ý kiến của Ban Quản lý KKT Dung Quất liên quan đến việc di dời khu xử lý chất thải nguy hại của Khu xử lý chất thải Bình Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không thực hiện chủ trương di dời khu xử lý chất thải rắn nguy hại của Khu xử lý chất thải Bình Nguyên theo Công văn số 1390/UBND-CNXD ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị(Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tây Trà) khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy địnhtại Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 43/STC-QLGCS ngày 06/01/2016, gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 25/6/2016.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN​ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH Kimin Power -Vương quốc Anh được nghiên cứu, khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư dự án năng lượng mặt trời công suất 150MW tại khu đất khoảng 250ha thuộc xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6), Ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2016, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác quản lý, bảo vệ bền vững tài nguyên và môi trường biển đảo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các địa phương ven biển, đảo tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” vào sáng ngày 19/6/2016.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chủ động triển khai thực hiện hoặc phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị để thực hiện Đề án đầu tư, nâng cấp sửa chữa hệ thống đài truyền thanh các xã, phường giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Trang 1/90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích

Bạn đánh giá về cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ngãi thế nào?

Xấu  6%
Đẹp  72%
Bình thường  22%