English Thứ Ba, 23-04-2019, 13:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92608370
Đang online: 150
Trang chủ >> Thông tin lưu trữ
Từ khóa
Nhóm tin

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tính mạng và tài sản của bà con ngư dân, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị thông tin liên lạc trên các tàu cá, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện ven biển và thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho các tàu cá.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung 80 công trình​, dự án với tổng diện tích 141,94 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ thời gian và đạt kết quả.

Liên Bộ Tài chính, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT​ hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương giao cho UBND các huyện, thành phố quản lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát; khai thác đá chẻ thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; tổ chức thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các Dự án khai thác các điểm bồi tụ cát, sạn; khai thác đá chẻ thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu tổng hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BKHĐT ngày 06/6/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc thực hiện quản lý, sử dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp sau rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg​ ngày 14/6/2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT​ quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/ 2016.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP​ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua xem xét nội dung phản ánh của tập thể 100 người dân thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và ý kiến của Ban Quản lý KKT Dung Quất liên quan đến việc di dời khu xử lý chất thải nguy hại của Khu xử lý chất thải Bình Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không thực hiện chủ trương di dời khu xử lý chất thải rắn nguy hại của Khu xử lý chất thải Bình Nguyên theo Công văn số 1390/UBND-CNXD ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị(Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tây Trà) khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy địnhtại Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 43/STC-QLGCS ngày 06/01/2016, gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 25/6/2016.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN​ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH Kimin Power -Vương quốc Anh được nghiên cứu, khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư dự án năng lượng mặt trời công suất 150MW tại khu đất khoảng 250ha thuộc xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6), Ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2016, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác quản lý, bảo vệ bền vững tài nguyên và môi trường biển đảo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các địa phương ven biển, đảo tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” vào sáng ngày 19/6/2016.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chủ động triển khai thực hiện hoặc phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị để thực hiện Đề án đầu tư, nâng cấp sửa chữa hệ thống đài truyền thanh các xã, phường giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Trang 1/90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gửi góp ý về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng thời gian quy định.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích

Bạn đánh giá về cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ngãi thế nào?

Xấu  6%
Đẹp  72%
Bình thường  22%